Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 6 of 6 (0.002 secs)
You searched for: creator:"Merian, Maria Sibylla, 1647-1717"
[texts]Metamorphosis insectorum surinamensium. Ofte verandering der Surinaamsche insecten. Waar in de Surinaamsche rupsen en wormen met alle des zelfs veranderingen na het leven afgebeeld en beschreeven worden, zynde elk geplaast op die gewassen, bloemen en vruchten, daar sy op gevonden zyn; waar in ookde generatie der kikvorschen, wonderbaare padden, hagedissen, slangen, spinnen en mieren werden ver toond en beschreeven, alles in America na het leven en levensgroote geschildert en beschreeven - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
statement of responsibility: Door Maria Sibylla Merian.
Keywords: Insects; Botany; Insects
Downloads: 954
[texts]De Europische insecten - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
Title page in red and black with col. vignette
Keywords: Insects; Insects; Botany
Downloads: 117
[texts]De Europischen insecten : naauwkeurig onderzogt, na't leven geschildert, en in print gebragt door - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
statement of responsibility: Maria Sibilla Merien ... ; hier is nog bygevoegt een naauwkeurige beschryving van de planten, in dit werk voorkomende ; en de uitlegging van agtien nieuwe plaaten, door dezelve Maria Sibilla Maerian geteekent ... ; in't Frans beschreeven door J. Marret ... en door een voornaam liefhebber in't Nederduits vertaalt.
Keywords: Insects; Insects; Insects; Botany
Downloads: 277
[texts]Maria Sybilla Meriaen Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten : waar in de Surinaamsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beschreeven worden .. - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
First published in Latin and Dutch, Amsterdam, 1705, under title: Metamorphosis insectorum Surinamensium.
Keywords: Insects; Botany
Downloads: 269
[texts]D'Amboinsche rariteitkamer : behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche zee vindt : daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden : verdeelt in drie boeken, en met nodige printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent, voorzien - Rumpf, Georg Eberhard, 1627-1702
Signatures: *-4*⁴ 5*²(-5*²) A-3B⁴
Keywords: Crustacea; Mollusks; Mineralogy; Cabinets of curiosities
Downloads: 115
[texts]Maria Sybilla Meriaen Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten, : waer in de Surinaemsche rupsen en wormen, met alle derzelver veranderingen, naer het leeven afgebeeldt, en beschreeven worden; zijnde elk geplaest op dezelfde gewassen, bloemen, en vruchten, daer ze op gevonden zijn; beneffens de beschrijving dier gewassen : waer in ook de wonderbare padden, hagedissen, slangen, spinnen, en andere zeltzame gediertens worden vertoont, en beschreeven - Merian, Maria Sibylla, 1647-1717
Notes on the plants contributed by Casparus Commelin
Keywords: Insects; Zoology; Botany; Insects
Downloads: 103
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
getty
biodiversity

Related mediatypes

texts